... ...

Pełna splendoru jubileuszowa gala była wyjątkową okazją do świętowania 35. rocznicy działalności Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX z Gdyni. Wydarzenie odbywało się w gronie przedstawicieli zarządów spółek wchodzących w skład GRUPY WB oraz przyjaciół firmy. 

Na uroczystej gali obecni byli Piotr Wojciechowski i Adam Bartosiewicz – założyciele GRUPY WB, zarządy innych spółek grupy, partnerzy biznesowi, delegacje zagranicznych przedsiębiorstw, przedstawiciele kluczowych dostawców oraz reprezentacje wyższych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych, z którymi AREX współpracuje od lat.

Gala rozpoczęła się od oddania hołdu założycielom spółki i podziękowań dla obecnych właścicieli za wprowadzanie nieustających innowacji, za determinację oraz za rozwój firmy. Jubileusz był wyrazem wdzięczności, chwilą do refleksji nad historią, okazją do skupienia się na obecnych planach  oraz przedstawieniem wizji przyszłości. 

W swoim wystąpieniu Krzysztof Bielawski, prezes AREX, podkreślił znaczenie spółki i rolę jaką pełni w GRUPIE WB. Zaznaczył wartość społeczności, jaką tworzy firma w wymiarze ludzkim, biznesowym  oraz technicznym. Członkowie zarządu przedsiębiorstwa AREX wspominali miniony czas, związane  z nim dokonania i ludzi, którzy wpłynęli na jej rozwój. 

Goście mieli okazję poznać podczas gali historię firmy AREX. Na przestrzeni 35 lat Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych stał się nowoczesnym przedsiębiorstwem, opartym na własnych rozwiązaniach technicznych i rozbudowanych zdolnościach produkcyjnych. 

Nastawienie na opracowanie innowacyjnych technologii, koncentracja polskiego potencjału inżynierskiego oraz zdolność do przewidywania zmian przełożyły się na rozwój firmy na rynku wojskowym. Dzięki temu AREX stał się synonimem jakości i rzetelności. 

Uroczystość była czasem refleksji nad drogą, którą firma pokonała, a także okazją do wielu wspomnień, refleksji i wzruszeń nad tym, co AREX osiągnął przez trzy i pół dekady. Była to swego rodzaju podróż sentymentalna. Nie można zapomnieć o symbolicznych gestach podczas gali jubileuszowej. To wręczenie gratulacji i podziękowań za współpracę od partnerów biznesowych. 

Część oficjalna zakończyła się prezentacją filmu podsumowującego 35 lat działalności spółki. Zwieńczeniem gali, a jednocześnie rozpoczęciem części nieformalnej, był jazzowy koncert wokalistki Natalii Capelik-Muianga wraz z zespołem.

                    ***

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX rozpoczął działalność w 1989 roku. Założycielem spółki był Andrzej Darski. Początkowo przedsiębiorstwo produkowało przetworniki pomiarowe, z biegiem czasu zaczęło wdrażać systemy pomiarowo-sterujące dla kotłowni i stacji redukcji gazu. 

Przełomem w rozwoju spółki było wdrożenie w 1994 roku automatycznego systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Produkt przez kolejne lata umocnił pozycję przedsiębiorstwa AREX w branży kolejowej. Od 2002 roku firma uczestniczyła w projektach związanych z obronnością Polski. Potencjał inżynierski i rozbudowa przedsiębiorstwa przełożyły się na rozwój rozwiązań dla rynku wojskowego. 

W 2005 roku, po tragicznej śmierci właściciela, firma została przekształcona w spółkę prawa handlowego 
i kontynuowała dotychczasową działalność. Na stanowisko prezesa zarządu został powołany Krzysztof Bielawski, który wraz z Gerardem Wiśniewskim i Tomaszem Budą, nadal kierują przedsiębiorstwem. Obecnie spółka zatrudnia ponad 200 pracowników. Kadra złożona jest z wysokiej klasy inżynierów, specjalistów w dziedzinie elektroniki, mechaniki, elektryki i informatyki.

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego