... ...

Na terenie 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, 16 bm.  zakończyła się dostawa ostatniego, czwartego zestawu bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego Bayraktar.  W skład tego zestawu wchodzi  m.in. 6 bezzałogowych statków powietrznych wraz z 3 naziemnymi stacjami kontroli, a także m.in. sensory EO/IR, uzbrojenie oraz części zamienne.

Jak informuje Agencja Uzbrojenia, wcześniej bezzałogowe systemy powietrzne zostały poddane sprawdzeniom w Turcji, a po dostarczeniu w kwietniu do Polski, pozytywnie przeszły testy końcowe warunkujące ich ostateczny odbiór przez użytkownika.

Pierwsze trzy zestawy były odbierane przez Siły Zbrojne RP jesienią 2022 r. oraz wiosną i jesienią 2023 r., Zostały zrealizowane szkolenia pierwszych instruktorów i użytkowników systemu z 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu oraz z Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie.

Dostawy systemu Bayraktar TB2 stanowią efekt umowy z 24 maja 2021 r., zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Baykar Makina Sanayi ve Ticaret A.S., zgodnie z którą dostarczono 4 zestawy BSP Bayraktar TB2 wraz z naziemnymi stacjami kontroli, radarami SAR, symulatorami, a także pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz części zamiennych.

W ramach zawartej umowy pozyskiwane jest również uzbrojenie naprowadzane laserowo, typu MAM-L i MAM-C, które umożliwi realizację zadań taktycznych, zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem systemu. Ponadto wykonawca dokona transferu technologii niezbędnych do utworzenia w strukturach Sił Zbrojnych RP zakładowych zdolności obsługowych (poziom D) w zakresie serwisowania i naprawy m.in. silników, naziemnych stacji kontroli oraz sensorów EO/IR.

Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system rozpoznawczo-uderzeniowy (BSR-U), zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych (ISR) oraz misji bojowych z wykorzystaniem uzbrojenia naprowadzanego laserowo, przenoszonego na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami. Bayraktar TB2 został wyposażony w system awioniki umożliwiający w pełni automatyczne kołowanie, start, przelot i lądowanie. Dron ma 6,5 metra długości oraz 12 metrów rozpiętości. Osiąga długotrwałość lotu do 27 godzin. Masa startowa drona to 650 kilogramów, a maksymalna prędkość to około 220 km/h. AU, Ry

Fot. 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych