... ...

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa we współpracy z firmą Eurotech sp. z o. o. opracował innowacyjny system bezzałogowy HAASTA, który stanowi  odpowiedź na wyzwania współczesnego pola walki oraz na potrzeby   cywilnego  rynku.

W skład systemu bezzałogowego statku  powietrznego (BSP)  HAASTA wchodzi płatowiec, stacja kontroli naziemnej oraz mobilna wyrzutnia pneumatyczna.  Sam dron ma napęd hybrydowy (elektryczno-spalinowy) i może być wykorzystany  zarówno do celów wojskowych: do dalekiego rozpoznania, dywersji czy mylenia środków obrony przeciwlotniczej, jak również do cywilnych zadań: do obserwacji, przewozu ładunków, fotogrametrii.

Podczas  XXXI MSPO w Kielcach  został  zaprezentowany podwieszony samolot w wersji myśliwskiej, z zamontowanym od spodu  karabinkiem  maszynowym.  Do startu i lądowania jest on chowany wewnątrz kadłuba. Może być również zastąpiony innym ładunkiem (np. bombami). Umożliwia zrzut ładunku o masie 20-30 kg. Gama przenoszonych ładunków umożliwia szeroki zakres stosowania, przy jednoczesnym zachowaniu dużych możliwości operacyjnych i zdolności do lotu w różnych warunkach atmosferycznych i klimatycznych.

System HAASTA może operować niezależnie od infrastruktury lotniskowej i startować   z wyrzutni pneumatycznej,  zaś lądowanie odbywa się z pomocą płozy lub spadochronu szybującego.

Samolot ma niewielką skuteczną powierzchnię  odbicia radarowego RCS (ang. Radar Cross Section) oraz niską sygnaturę IR. To ostatnie dzięki ze obudowaniu napędu i wysoką sprawność silnika tłokowego. Systemy nawigacji i sterowania  zostały  zabezpieczane przed działaniem systemów zakłócających bezzałogowce.  Jest również zgodny z wytycznymi normy STANAG 4703.

Parametry techniczne

Dron osiąga prędkość od 120 do 180 km/h oraz  wznosi  się na pułap do 7000 m n.p.m. Co ważne, zakres operowania w powietrzu uzależniony jest od sposobu sterowania. Przy wykorzystaniu łącza satelitarnego, jego zasięg limitowany jest ilością posiadanego paliwa.

System HAASTA został skonstruowany pod kątem przenikania przez obronę przeciwlotniczą, działania w głębi ugrupowania przeciwnika i wykonywania zadań rozpoznawczych lub powietrzno-dywersyjnych.  Może być również użyty do mylenia środków obrony przeciwlotniczej, także działając w roju.

HAASTA znajduje także zastosowanie cywilne umożliwiające monitorowanie długich odcinków infrastruktury liniowej.

Dane techniczne:

  • Rozpiętość skrzydeł: 3,9 m,
  • Długość: 2,9 m,
  • Wysokość: 0,95 m,
  • Prędkość: 120 ÷ 280 km/h,
  • Pułap: do 7 000 m n.p.m,
  • Ładunek: do 35 kg (ok. 40 dm),
  • Napęd: 20 KM, hybryda spalinowo-elektryczna,
  • Długotrwałość lotu: do 10 godzin,
  • Promienie działania:  30 km  (radio  standardowe)  i 80  km ( w układzie Mench)