... ...

Obowiązki na stanowisku zastępcy Komendanta Głównego SG na ręce gen. bryg. SG Tomasza Michalskiego przekazał  ustępujący gen. bryg. SG Jacek Bajger.

W uroczystej zbiórce, która odbyła się w Komendzie Głównej SG, obok Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Roberta Bagana, uczestniczyli Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, kadra kierownicza biur i zarządów Komendy Głównej SG, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia SG, Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, przedstawiciele związków zawodowych oraz Dziekan Straży Granicznej.

Komendant Główny SG gen. bryg. SG Robert Bagan, dziękując ustępującemu Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jackowi Bajgerowi, podkreślił, jak niezwykle trudne i wymagające były ostatnie lata dla formacji. Wyraził uznanie dla profesjonalnego, merytorycznego przygotowania gen. bryg. SG Jacka Bajgera do kierowania formacją. W dowód wdzięczności za ponad 30-letnią służbę w mundurze, Komendant Główny Straży Granicznej wręczył gen. bryg. Jackowi Bajgerowi pamiątkową tablicę z godłem Polski, która była umieszczona na słupie granicznym.

Odchodzący komendant podziękował wszystkim, z którymi przez lata współzarządzania formacją pełnił służbę. Podziękował również funkcjonariuszom i pracownikom SG, z którymi współtworzył Straż Graniczną. 

Następnie zabrał głos przyjmujący obowiązki zastępcy Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Tomasz Michalski. Pogratulował odchodzącemu komendantowi ogromnej siły i wytrwałości w pełnieniu obowiązków wiceszefa Straży Granicznej oraz podziękował za ważną służbę i pracę na rzecz formacji.

                             ***

Gen. bryg. SG Tomasz Michalski służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1997 r. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w zakresie administracji i zarządzania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Ponadto odbył przeszkolenie wojskowe w Wyższej Szkole Oficerskiej w Poznaniu oraz w 11 Brygadzie Zmechanizowanej w Żarach.

Gen. bryg. SG Tomasz Michalski w formacji od początku był związany z pionem operacyjno-śledczym, gdzie pełnił obowiązki na różnych stanowiskach służbowych. Od 2013 r. zajmował stanowisko zastępcy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, następnie od 17 grudnia 2019 r. był Komendantem Nadodrzańskiego Oddziału SG. W 2021 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady Straży Granicznej.