... ...

Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powołał szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Został nim płk Grzegorz Wawrzynkiewicz. Zastępcą nowego szefa CWCR-u został natomiast płk Grzegorz Konopko  - poinformował  na platformie X Janusz Sejmej, rzecznik prasowy ministra obrony narodowej.

W połowie stycznia ze stanowiska szefa CWCR został odwołany gen. bryg. Mirosław Bryś. Obowiązki szefa CWRC objął wtedy tymczasowo zastępca gen. Brysia - płk Sławomir Karwowski.

Nowy szef CWCR-u płk Grzegorz Wawrzynkiewicz jest radcą prawnym, służył dotychczas m.in. w Zarządzie Kierowania i Dowodzenia – P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a wcześniej w Dowództwie Generalnym. Służbę wojskową rozpoczął w 1999 roku, studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu. Jego zastępca, płk Grzegorz Konopko, w strukturach terenowych oddziałów wojskowych służy od 2004 roku, a w samym Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji od lutego 2023 roku. W CWCR był dotychczas szefem pionu promocji i rekrutacji.

CWCR i wojewódzkie Wojskowe Centra Rekrutacji na mocy obowiązującej od kwietnia 2022 roku ustawy zastąpiło zlikwidowane Wojskowe Komendy Uzupełnień i wojewódzkie Sztaby Wojskowe.

zdjęcie: MON/X