... ...

W Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu odbyło się uroczyste pożegnanie zastępcy komendanta CSWOT – ppłk Romana Popławskiego, który po blisko 32 latach służby wojskowej odszedł na zasłużoną emeryturę. Zgodnie z decyzją  szefa MON  z  5 lutego 2024 roku stanowisko zastępcy komendanta CSWOT pełni ppłk Mariusz Sacharczuk.    

Ppłk Mariusz Sacharczuk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej imienia generała Tadeusza Kościuszki, studiów magisterskich z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego oraz podyplomowych studiów z zakresu Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym w  Akademii Obrony Narodowej.

„W najbliższym czasie Centrum Szkolenia WOT czekają ogromne wyzwania szkoleniowe, ja natomiast cieszę się, że mogę być jego częścią. Mam nadzieję, że moja dotychczas zdobyta wiedza i doświadczenie pozwoli na jeszcze lepsze usprawnienie organizowanych kursów i szkoleń, a także przygotowanie nowych, które kierujemy do terytorialsów z całego kraju.” – powiedział ppłk Mariusz Sacharczuk, zastępca komendanta Centrum Szkolenia WOT.

Ppłk Sacharczuk swoją dotychczasową służbę wojskową pełnił jako dowódca plutonu oraz szef sekcji rozpoznania w 4 Pułku Chemicznym w Brodnicy, a następnie jako wykładowca w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Ostatnie 11 lat służby pełnił w Wojskach Specjalnych gdzie zajmował stanowiska dowódcy sekcji, a następnie dowódcy Zespołu Szturmowego w Jednostce Wojskowej AGAT, a także jako specjalista w Oddziale Ćwiczeń z Wojskami i Certyfikacji i szef Wydziału Szkolenia Specjalistycznego w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie. Od 5 lutego 2024 roku pełni służbę na stanowisku zastępcy komendanta CSWOT w Toruniu. 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się, która prowadzi ponad 40 różnorodnych kursów i szkoleń dowódczych, instruktorskich i specjalistycznych. Dzięki dogodnemu usytuowaniu CSWOT w pobliżu toruńskiego poligonu swoje szkolenia przechodzą tu m.in. operatorzy wyrzutni ppk JAVELIN, systemu amunicji krążącej WARMATE czy też strzelcy wyborowi i snajperzy. Tylko w 2023 roku w zajęciach organizowanych przez Centrum Szkolenia WOT udział wzięło ponad 2,5 tys osób.

por. Krzysztof Wójcik