... ...

W piątek, 16 lutego 2024 roku w Akademii Sztuki Wojennej w obecności Stanisława Wziątka podsekretarza stanu w MON, odbyło się przekazanie obowiązków rektora-komendanta ASzWoj.

Wiceminister, dziękując gen. dyw. dr. Robertowi Kosowskiemu za dotychczasową służbę na rzecz społeczności akademickiej wyraził  nadzieję, że " Pana doświadczenie i wiedza będzie mogła być wykorzystana w polskich siłach zbrojnych  oraz rozwoju umiejętności i zdolności wojskowe.”

Ustępujący rektor-komendant podsumowując czas kierowania  ASzW Akademią skierował życzenia do akademickiej społeczności poprzedzone słowami Henry’ego Forda:
- „Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp, pracować razem to sukces. Dlatego też życzę Wszystkim Państwu sukcesów, wytrwałości w osiąganiu założonych celów oraz przełamywania wszelkich stereotypów. Miałem wielkie szczęście, że spotkałem Was na swojej drodze - dziękuję!” – powiedział.

Nowy rektor ASzW gen. w st. spocz. dr Mieczysław Gocuł  zapewnił, że  dołoży  wszelkich starań, aby Akademia Sztuki Wojennej kształciła najlepszych, z najlepszych, przez najlepszych, dla najlepszych. Najlepszych studentów spośród oficerów Wojska Polskiego. Przez najlepszą kadrę dydaktyczną Akademii Sztuki Wojennej. 

Dołożymy wszelkich starań, aby konkursy, które stoją przed nami, wygrywali absolwenci Akademii Sztuki Wojennej. Nie tylko realizując interesy bezpieczeństwa państwa, ale również stanowiąc swoiste zaplecze ambasadorów, którzy będą szerzyć dobre imię, chlubne tradycje i osiągnięcia zarówno i naukowe, jak i dydaktyczne Akademii Sztuki Wojennej!” – powiedział.

Uroczystość zwieńczyło wykonanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego, po czym nastąpiło odprowadzenie sztandaru i złożenie meldunku.

                                   ***

dr Mieczysław Gocuł (lat 60) w latach 2013-2017 był  szefem Sztabu Generalnego Wojska, a w latach 2010-2013 zastępcą  szefa SG WP. W sierpniu 2014 r. odebrał awans na  "czterogwiazdkowego" generała. Jako szef SG WP słynął z bardzo dobrych kontaktów z najważniejszymi dowódcami sił zbrojnych państw NATO.

Do SG WP  trafił na początku 2007 r., był kolejno zastępcą szefa Zarządu Planowania Operacyjnego, szefem Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych, a od lipca 2008 r. - szefem Zarządu Planowania Strategicznego.

W 2003 r. został szefem oddziału operacyjnego dowództwa wielonarodowej dywizji środkowo-południowej w Iraku, a w latach 2004-2005 służył w Dowództwie Operacyjnym, najpierw w grupie organizacyjnej, potem jako szef zespołu operacyjnego, a następnie jako szef oddziału planowania operacyjnego centrum planowania oraz zastępca szefa centrum planowania.

Od 1987 r. był kolejno dowódcą plutonu, szkolnego plutonu i szkolnej kompanii czołgów w 9. Pułku Zmechanizowanym. Od 1996 r. dowodził batalionami czołgów w 12. Brygadzie Zmechanizowanej i 6. Brygadzie Kawalerii Pancernej, gdzie był też szefem pionu szkolenia. W latach 2001-2003 kierował oddziałem operacyjnym w dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Land Force Command and Staff College w Kanadzie i Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. ASzW, Ry

zdjęcie: ASzW