... ...

14 lutego 2024 roku wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz  odwołał ze stanowiska Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Tomasza Połucha oraz ze stanowiska zastępcy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Roberta Jędrychowskiego. Na na stanowisko Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej został  powołany płk Tomasz Kajzera, a na zastępcę Komendanta Głównego ŻW ppłk. Edytę Korolczuk.

Gen. dyw. Tomasz Połuch służbę na stanowisku komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej rozpoczął 24 grudnia 2015 roku. Powołał go Antoni Macierewicz, ówczesny minister obrony narodowej. 1 marca 2016 roku generał oficjalnie stanął na czele Żandarmerii Wojskowej.

Płk Tomasz Kajzer służył od lat w żandarmerii m.in. jako szef Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego KGŻW. Wcześniej zajmował stanowisko komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu.

Z kolei  gen. bryg. Robert Jędrychowski służbę na tym stanowisku pełnił od kwietnia 2011 roku. Jego zastępczyni, ppłk Edyta Korolczuk, służyła wcześniej m.in. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Mazowieckiego Oddziału ŻW w Warszawie. Była też młodszym specjalistą w Oddziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Głównej ŻW.

Powołana 1 września 1990 roku Żandarmeria Wojskowa to wyspecjalizowana jednostka wchodząca w skład sił zbrojnych. "Jej zadaniem jest zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochrona porządku publicznego i zapobieganie popełnianiu przestępstw przez żołnierzy na terenach baz wojskowych czy w miejscach publicznych". Funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej zajmują się także zwalczaniem terroryzmu czy prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych.Ry

zdjęcie: ŻW