... ...

Prawie trzy czwarte Polaków w wieku 18-29 lat opowiada się przeciwko wprowadzeniu zakazu wyjazdu z Polski dla mężczyzn w wieku poborowym w razie wybuchu wojny - wynika z najnowszego sondażu IBRiS na zlecenie Radia ZET. Natomiast największe poparcie propozycja wprowadzenia takiego zakazu uzyskała w grupie badanych w wieku 60-69 lat.

W ostatnim czasie, w związku z sytuacją w Ukrainie, w Polsce coraz częściej poruszany jest temat wybuchu ewentualnego konfliktu zbrojnego oraz służby wojskowej. W sondażu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie Radia ZET zapytano Polaków o to, czy popierają wprowadzenie zakazu wyjazdu z kraju dla mężczyzn w wieku poborowym, gdyby wybuchła wojna. Badanie wykonano w dniach 10-11 maja 2024 metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1071 osób.

Zakaz wyjazdu z Polski, gdyby wybuchła wojna? Polacy chcą mieć wybór

Taki zakaz zdecydowanie popiera 20,9 proc. badanych. Natomiast nieco więcej, bo 33,5 proc. odpowiedziało, że "raczej tak". Przeciwko przepisom opowiedziało się łącznie 37,3 proc. ankietowanych. Z czego odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 18,6 proc., a "raczej nie" - 18,7 proc. Z kolei 8,4 proc. uczestników badania stwierdziło, że nie ma zdania na ten temat. 

Źródło:  www.wojskonews.pl 

Więcej:  https://wiadomosci.gazeta.pl/  >>>