... ...

W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zakończył się pierwszy etap kursu dla kandydatów na instruktorów w ramach nowego Programu Strzelań z Broni Strzeleckiej wdrożonego w Wojskach Obrony Terytorialnej. Uczestniczyli w nim Terytorialsi służący w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach oraz w Zegrzu Południowym. 

W dniach 12 -16 lutego br. w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbywał się pierwszy etap kursu z podstawowego posługiwania się bronią w ramach nowego Programu Strzelań z Broni Strzeleckiej (PSBS) wdrożonego w Wojskach Obrony Terytorialnej. W 5 - dniowym szkoleniu uczestniczyło 13 kandydatów na instruktorów strzelania - na co dzień służących w pododdziałach Brygady w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Południowym. 

Szkolenie odbywało się w rejonie 54 batalionu lekkiej piechoty z Zegrza Południowego oraz na strzelnicy Bellona Marynino. Żołnierze pod okiem wykwalifikowanych instruktorów 5MBOT z Siedlec i Zegrza Płd. doskonalili umiejętności z obsługi karabinka MSBS GROT oraz pistoletu VIS-100.

Celem kursu było usystematyzowanie dotychczas nabytej wiedzy i doświadczenia z zakresu posługiwania się bronią, ale przede wszystkim zapoznanie z zasadami obowiązującymi w nowym PSBS. Zajęcia praktyczne na strzelnicy poprzedzono modułem teoretycznym – podczas którego omówiono zagadnienia m.in. z budowy broni, teorii strzału, zasad bezpieczeństwa czy też umiejętności konfiguracji i dopasowania oporządzenia. Z kolei podczas zajęć praktycznych Terytorialsi doskonalili prowadzenie celnego ognia, przyjmowanie prawidłowych postaw strzeleckich, usuwanie dysfunkcji broni oraz czynności manualne podczas ładowania, rozładowywania, wprowadzania broni do walki i strzelania w reżimie czasowym. 

Po pozytywnym zaliczeniu I oraz II etapu kursu, żołnierze uzyskają tytuł instruktora strzelania, a tym samym będą mogli wykorzystywać nabytą wiedzę oraz umiejętności podczas szkoleń w swoich macierzystych pododdziałach Brygady.  

Armia ujednolica zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Program Strzelań z Broni Strzeleckiej, opracowany przez żołnierzy Wojsk Specjalnych – jest już wprowadzony do Sił Zbrojnych RP, w tym do Wojsk Obrony Terytorialnej. Poprzedni system szkolenia przewidywał strzelanie głównie na dalszych odległościach i zazwyczaj z postawy leżącej. 

Nowy program nastawiony jest na realizm szkolenia - mobilność i ruch. Żołnierz rozpoczynający szkolenie jest uczony prowadzenia ognia zaczynając od postawy stojącej, przez klęczącą z zejściem do leżącej. Ponadto w nowym systemie bardzo duży nacisk kładziony jest na pracę manualną na broni. W przygotowywaniu nowego systemu uwzględniono doświadczenia ostatnich konfliktów zbrojnych.

kpr. Elżbieta OBRĘBSKA