... ...

Przysięga wojskowa to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i całego narodu. 10 lutego br. na placu przy Urzędzie Miejskim w Rzepinie 120 elewów w obecności najbliższych złożyło przysięgę wojskową na sztandar 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

10 lutego rotę przysięgi wypowiedzieli elewi, którzy w połowie stycznia przekroczyli bramy jednostki wojskowej w Wędrzynie i Krośnie Odrzańskim. W uroczystości na placu przy Urzędzie Miejskim w Rzepinie uczestnikom z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej towarzyszyły rodziny.
Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych momentów w życiu każdego żołnierza. Niesie ze sobą wiele emocji zarówno dla elewów, jak i ich najbliższych.

Wzniosłego charakteru ceremonii dodała orkiestra wojskowa z Żagania oraz kompania honorowa wystawiona przez 5 batalion saperów.

Podczas uroczystości jeden z wyróżnionych żołnierzy, szer. Julia odbywająca szkolenie w Krośnie Odrzańskim, w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów, odczytała okolicznościowe przemówienie – „Pamiętajmy, że wojsko jest naszą przyszłością tak samo, jak my jesteśmy przyszłością wojska, dlatego swoim postępowaniem powinniśmy godnie je reprezentować. Sprawmy, aby mundur żołnierza kojarzony był z przyzwoitością i honorem. Zawsze bądźmy oddani społeczeństwu i krajowi”.

Na zakończenie ceremonii Dowódca Brygady, gen. bryg. Sławomir Kocanowski tradycyjnie wręczył listy gratulacyjne bohaterom sobotniej uroczystości, którzy wykazali się największym zaangażowaniem oraz osiągnęli najlepsze wyniki szkoleniowe.

                                 ***
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest skierowana dla wszystkich tych, którzy nigdy wcześniej nie pełnili służby wojskowej. Po miesiącu szkolenia podstawowego można w przyszłości zasilić rezerwy albo wstąpić do armii zawodowej.

Szkolenie jest podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich to 27 dni szkolenia podstawowego oraz kolejny etap, czyli „staż” trwający do 11 miesięcy – jest to okres specjalisty. Przez prawie rok żołnierze DZSW wykonują obowiązki na stanowisku służbowym w wybranej przez siebie jednostce wojskowej. W każdym momencie II etapu szkolenia ochotnik może zostać żołnierzem zawodowym.

kpt. Anna Dominiak
foto: st. szer. spec. Patryk Szymaniec