... ...

Od  wtorku w kilku miejscach na terenie Województwa Mazowieckiego występują lokalne podtopienia. Stany alarmowe przekroczone są  m.in. na rzece Bug, Wiśle i Pilicy. Dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej Płk Witold Bubak pozostaje w stałym kontakcie z Wojewodą Mazowieckim, by zapewnić niezbędne wsparcie ze strony Sił Zbrojnych w sytuacjach kryzysowych. 

Mieszkańcy Płocka i okolic będą  mogli liczyć na wsparcie żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w przypadku wystąpienia ewentualnych podtopień. W związku z podwyższonymi stanami wody na Wiśle dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej spotkał się z prezydentem Płocka,  by ustalić zakres działania na czas kryzysu.  

Alarmujące  stany wody na Wiśle  

Od  wtorku, 30 stycznia w powiecie płockim obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. W czwartek, 1 lutego w  Urzędzie  Miejskim w Płocku odbyło się robocze spotkanie prezydenta Andrzeja Nowakowskiego z dowódcą 6 Mazowieckiej  Brygady Obrony Terytorialnej płk. Witoldem Bubakiem w sprawie wspólnych działań w razie wystąpienia  podtopień.  

To  było potrzebne spotkanie, które pozwoliło nam wyprzedzić o kilka kroków ewentualny kryzys. Poznaliśmy newralgiczne miejsca, możliwości udzielania wsparcia mieszkańcom przez władze  miasta oraz omówiliśmy zakres pomocy, jakiej w przypadku wystąpienia podtopień udzielą żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Teraz zamiast szukania rozwiązań, jesteśmy   przygotowani do konkretnych działań - mówi dowódca 6MBOT, płk Witold Bubak.  

To  nie pierwsza tego typu sytuacja w historii Brygady. Do podobnego zdarzenia doszło w powiecie płockim w lutym 2021 roku, kiedy Wisła przekroczyła wały powodziowe. Wtedy walkę z żywiołem toczyło blisko 100 żołnierzy 6 MBOT.  

Podczas  roboczego spotkania Dowódcy Brygady z prezydentem  Płocka prowadzone były również rozmowy dotyczące pozyskania przez 6 MBOT nieruchomości pod nowy batalion.  

Podtopienia  w Wyszkowie 

W  związku z podtopieniami w powiecie wyszkowskim do pomocy mieszkańcom skierowani zostali żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, a w stanie gotowości  pozostają terytorialsi  z 18 Stołecznej BOT.

W czwartek, 1 lutego na miejsce udał się dowódca 6MBOT,  który zgodnie z zapisami Ustawy o obronie Ojczyzny pełni funkcję koordynatora w zakresie Systemu Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej w województwie mazowieckim. W piątek terytorialsi z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z żołnierzami z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu zostali skierowani do wsparcia mieszkańców miejscowości Januszew  w gminie Młodzieszyn. 

kpt. Dominik PIJARSKI