... ...

- Jestem bardzo dumny z kadetów, którzy dzisiaj złożyli ślubowanie. Bardzo wam za to dziękuję. Jesteście naszymi bohaterami. Jesteście tymi, którzy dziś podejmują wyzwanie, tak jak 25 tysięcy młodych ludzi będących w tym przygotowaniu wojskowym w całej Polsce, będących w klasach mundurowych - powiedział Władysław Kosiniak – Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej.

W piątek (16 lutego br.) w Gostyninie, szef MON uczestniczył w uroczystości ślubowania uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Oddział Przygotowania Wojskowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym został utworzony 1 września 2023 w Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Uczy się w nim 26 kadetów. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej jednostką patronacką jest 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego – jednostka ta zapewnia realizację programu dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem uczniowie Oddziału zostali wyposażeni w indywidualny pakiet wyposażenia - m. in. mundury (zgodne ze specyfikacją techniczną). W Gostynińskim Centrum Edukacyjnym została również zlokalizowana strzelnica wirtualna – pozyskana w ramach projektu ”Strzelnica w powiecie”.

W OPW realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez jednostkę patronacką w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, który odbywa się na początku ostatniego roku nauki.

Podczas pobytu w Gostyninie wicepremier poinformował także, że w przyszłości w mieście będą stacjonować  ok.  150 żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej, którzy  będą  tu ćwiczyć, przygotowywać się do wykonywania swoich zadań i – jeśli zajdzie taka potrzeba - udzielać pomocy

.                                  ***

Od stycznia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe mają możliwość wystąpienia do ministra obrony narodowej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na utworzenie OPW (Oddziałów Przygotowania Wojskowego). O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie OPW ubiegać się może organ prowadzący szkołę zgodnie art. 28a ust. 6 ustawy o Prawie oświatowym.

Absolwenci OPW mogą skorzystać z możliwości odbycia 12-dniowego szkolenia podstawowego za co otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji do uczelni wojskowych. Obecnie na terenie naszego w kraju projekt OPW realizuje 376 szkół ponadpodstawowych, w których uczy się 25 810 kadetów. 

zdjęcie: Maciej Nędzyński ( CO MON)