... ...

Od 12 do 16 lutego br. żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej szkolili się z zasad przeciwdziałania atakom z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych (C-IED). Szkolenie przeprowadzili instruktorzy, którzy wiedzę i doświadczenie nabierali podczas misji poza granicami kraju. 

Czterdzieści godzin poświęconych na „Train the Trainers” czyli formule polegającej na skutecznym uczeniu innych. W 17 WBZ od poniedziałku 12 lutego do końca tygodnia instruktorzy z Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych z Wrocławia przekazywali swoją specjalistyczną wiedzę z zakresu przeciwdziałania improwizowanym urządzeniom wybuchowym C-IED.

 „Czerpiąc doświadczenia z konfliktu w Ukrainie, kurs został znacząco zmodyfikowany. Wcześniej skupialiśmy się na zagrożeniu jakim są improwizowane urządzenia wybuchowe, które występowały między innymi w trakcie realizacji misji w Iraku i Afganistanie”. – tłumaczy mjr Tomasz Cyga z CSWIiCh. 
W czasie 5-dniowych zajęć kursanci poznali m. in. budowę różnorodnych improwizowanych ładunków wybuchowych, procedury związane ze sprawdzeniem i rozpoznaniem terenu, a także wykrywaniem oraz zabezpieczaniem miejsc i urządzeń potencjalnie niebezpiecznych. 

„Doświadczenia płynące z wojny w Ukrainie pokazują , że w trakcie konfliktu symetrycznego, zagrożenie minowe opiera się głównie na wykorzystaniu amunicji konwencjonalnej, choć często w różny, niestandardowy sposób. Obecnie staramy się przygotować żołnierzy do przeciwdziałania tego typu zagrożeniom.” – dodaje major.

kpt. Anna Dominiak
foto: st. szer. spec. Patryk Szymaniec