... ...

- Polska stoi na stanowisku jasnej deklaracji, która powinna nastąpić jak najszybciej, o środkach, które możemy przekazać na rzecz wsparcia dla Ukrainy. Mówi się o 5 miliardach Euro. (…) To wsparcie dla Ukrainy jest ważne z kilku powodów. Nie może Europa zasnąć. Nie możemy być w uśpieniu, nie możemy oswoić się z wojną - powiedział wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz podczas nieformalnego posiedzenia ministrów obrony państw UE.

W dniach 30-31 stycznia, w Brukseli, szef MON uczestniczył w nieformalnym posiedzeniu ministrów obrony państw UE, organizowanym przez prezydencję belgijską. Ministrowie obrony państw UE odbyli szereg spotkań roboczych dotyczących wsparcia dla Ukrainy, zaangażowania wojskowego UE w innych częściach świata i wsparcia dla europejskiego przemysłu obronnego.

Jednym z tematów rozmów były także kwestie związane z przekazaniem miliona sztuk amunicji Ukrainie. To jest inicjatywa z ubiegłego roku. Do marca tego roku ten milion powinien być przekazany.   Realna  jest liczba  600 tysięcy amunicji.  

Szefowie resortów obrony UE omówili również możliwości wsparcia europejskiego przemysłu obronnego, w szczególności kwestie, które powinny zostać ujęte w planowanej Europejskiej Strategii Przemysłu Obronnego (European Defence Industry Strategy) oraz Europejskim Programie Przemysłu Obronnego (European Defence Industry Programme).

Poruszony został także temat wymaganych zdolności koniecznych do organizowania misji wojskowych w przyszłości, w tym Zdolności Szybkiego Reagowania UE (EU Rapid Deployment Capacity). Ministrowie przedyskutowali także wątki sytuacji bezpieczeństwa w regionie Sahelu i Zatoki Gwinejskiej oraz ostatnie wydarzenia na Morzu Czerwonym, w tym wysiłki UE mające na celu zachowanie tam wolności żeglugi.

Od lipca 2024 do czerwca 2025 Polska wystawi grupy bojowe, które będą pełnić swoje dyżury. Będą w gotowości do szybkiego rozmieszczenia - zapewnił  wicepremier. 

Podczas spotkania ministrów obrony UE omówiono również długoterminowe wsparcie Ukrainy, oceniono postępy w realizacji misji szkoleniowej EUMAM Ukraine i inicjatywy wspólnych europejskich zakupów amunicji oraz perspektywy utworzenia zaproponowanego Funduszu Wsparcia Ukrainy (Ukraine Assistance Fund).

We wtorek (30 stycznia br.) szef MON podpisał list intencyjny w sprawie procedur przemieszczania wojsk z ministrami: Królestwa Niderlandów i Niemiec. Jak mówił podczas spotkania wicepremier podpisanie listu ułatwi i przyśpieszy przemieszczanie wojsk sojuszniczych przez terytoria państw. Wypracowane dzięki tej współpracy propozycje rozwiązań stworzą szanse nie tylko dla naszych państw, ale również całej Unii Europejskiej na budowę bardziej efektywnych rozwiązań w obszarze mobilności wojskowej.  Ry

źródło: CO MON