... ...

W Sejmie, 21 bm.  odbyło się I czytanie projektu przyszłorocznej ustawy budżetu na 2024 rok z rekordowymi wydatkami  na obronność, podwyżkami  żołnierzy i funkcjonariuszy o 20 proc. w postaci wzrostu  kwoty bazowej do 2089 zł  brutto,  przy planowanej średniorocznej inflacji 6,6 proc.  Przeciętny wzrost   zarobków żołnierzy, policjantów i  pograniczników  zwiększy  się  od marca 2024 r. o prawie 1,5 tys. zł brutto. 

W stosunku do budżetu przygotowanego przez rząd Mateusza Morawieckiego założono utrzymanie  dochodów niemal na tym samym poziomie  (682 mld zł – wzrost o 14 proc).  Znacznie  większa  jest dynamika wydatków,  które zwiększono z 849,3 mld zł do 866 mld zł. To  oznacza  znacznie  wyższy deficyt  przyszłorocznego budżetu ( wzrost o 19 mld zł do  184 mld zł ), z przeznaczeniem  na realizację  postulatów  wyborczych koalicji 15 października.  Deficyt liczony metodologią unijną oszacowano  w 2024. na 5,1 proc. PKB.  Minister  finansów  Andrzej Domański ma nadzieję, że deficyt będzie stopniowo  ograniczany przy założeniu 3-proc. wzrostu PKB w przyszłym roku oraz inflacji na poziomie 6,6 proc. Następuje  bowiem wyraźne ożywienie w polskiej gospodarce,  

Rekordowe wydatki obronne

Co  istotne,  utrzymano  wydatki  obronne  państwa na poziomie   założonym przez  poprzedni  gabinet.  — Budżet MON na 2024 rok będzie rekordowy – zapewnił  wiceszef  MON  Cezary  Tomczyk .  A to oznacza, że  planowane  wydatki na obronę mają wynieść 118 mld złotych, co stanowi 3,1 proc. PKB planowanego na przyszły rok.  Stanowi  to wzrost o 20,7  mld zł  do 2023 r.  Poza tą kwotą kolejne 4,8 mld złotych zostanie przeznaczonych na zakupy czołgów Abrams. Jak podkreślił w Sejmie Andrzej Domański, wiceminister finansów,  wydatki  na obronność  nie będą uwzględniane w zadłużeniu, ocenianym przez  Unię Europejską  przy procedurze nadmiernego  zadłużenia. 

Łączne wydatki obronne Polski mogą wynieść nawet 158 mld zł, czyli być o 40 mld zł wyższe niż środki budżetowe.   W projekcie budżetu znajduje się także notatka dotycząca Funduszu Wsparcia SZ w 2024 roku. Z budżetu i FWSZ w 2024 roku na zakupy sprzętu wojskowego planuje się wydać łącznie blisko 81 mld PLN.   Środki za pomocą Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych  mają być przeznaczone  – między innymi – na zakupy sprzętu wojskowego i uzbrojenia we współpracy z Republiką Korei. Chodzi m.in. o czołgi podstawowe K2/K2PL, haubice K9A1/K9PL, wyrzutnie K239 Chunmoo/Homar-K oraz lekkie samoloty bojowe FA-50/FA-50PL.

20 proc. podwyżki w  budżetówce i dwukrotna waloryzacja  emerytur     

 Po posiedzeniu rządu Donald Tusk  zapewnił, że jest przewidywany wzrost  uposażeń  żołnierzy  i funkcjonariuszy  o  20 proc., w tym również  dla wszystkich pracowników sfery budżetowej oraz pracowników wojska.  W  przypadku służb  mundurowych ma to  być wzrost  kwoty bazowej o 20 proc., która obecnie wynosi 1740,64 zł  brutto.  W art. 9  projektu  ustawy   budżetowej zapisano wzrost  kwoty bazowej żołnierzy  i funkcjonariuszy  do 2088,77 zł  brutto, od  której liczona jest średnia  pensja   (w przypadku żołnierzy, policjantów i pograniczników  jest to 4,43 krotność tej kwoty ).   To oznacza, że  średnie uposażenie w wymienionych służbach wzrośnie  do 9253,25 zł  brutto z nagrodą  roczną.  Będzie to wzrost średnio o 1542 zł brutto.   Prezydent  RP nie będzie  musiał   zmieniać rozporządzenia  ws.   wskaźnika  przeciętnego uposażenia żołnierzy zawodowych, który  wynosi 4,43 krotność  kwoty bazowej. 

Należy  przypomnieć, że   rząd  koalicji  prawicowej Mateusza  Morawskiego,  przyjmując 30 września br. projekt  przyszłorocznej ustawy  budżetowej zapisał  waloryzację wynagrodzeń pracowników sfery  budżetowej, w  tym również w służbach  mundurowych   o 12,3 proc. W  przypadku  żołnierzy i funkcjonariuszy  zaproponował wzrost kwoty  bazowej z 1740,64 zł  brutto obecnie  do 1855,52 zł w 2024 r. To  oznaczało wzrost uposażeń u wojskowych, policjantów i pograniczników  o 6,6 proc., a  pozostała część środków  na podwyżki  ( o 5,7 proc.)   to dodatkowe fundusze, które nie wiadomo  jak byłyby  podzielone.

Ponadto Sejm  przyjął 21 grudnia ustawę  o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji  ustawy budżetowej na rok 2024. W art. 19 zapisano, że  " kwoty bazowe ustalone w ustawie budżetowej na rok 2024 dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej stosuje się do obliczenia ich uposażeń w okresie od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Art. 19 ust 5 że "podwyższenie uposażeń żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, wraz ze zwiększeniem, o którym mowa w ust. 3, następuje w ciągu 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2024 r." 

Zgodnie z obecnymi regulacjami, podwyżki  będą  od marca  po przyjęciu  ustawy  budżetowej na 2024 r. Siatka płac żołnierzy  powinna  być  znana  do  połowy  lutego  2024 r.

Podwyżkę od stycznia 2024 r.  o 33 proc.    otrzymają nauczyciele początkujący, a  30 proc -  obejmą nauczycieli przedszkolnych i akademickich, w tym również w uczelniach wojskowych.  W przypadku nauczycieli przedszkolnych rząd zabezpieczył dla  samorządów kwotę 2,3 mld zł.

W  projekcie  przyszłorocznej ustawy  budżetowej  zaplanowano także dwukrotną  waloryzację  emerytur i rent, bowiem inflacja  przekroczy 5 proc.  , co wymaga  zmiany ustawy.  Do tej pory waloryzacja była w raz w roku w marcu.  Ponadto  będzie  wypłacona „trzynastka” i „czternastka”.

Najważniejsze  ustalenia 

Ponadto w przyjętym we wtorek projekcie  ustawy budżetowej zapisano, że :

  • realizację programu „Aktywny rodzic”, czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka;
  • finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa – 500 mln zł;
  • finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – 10 mln zł, a także środki na naukę języka śląskiego;
  • realizację programu „Rodzina 800+” ( rząd zaplanował na ten cel 63,7 mld zł);
  • realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego, który przysługuje, co do zasady, na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia oraz realizację dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (na ten cel przeznaczono łącznie 2,6 mld zł);
  • wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości, która odpowiada co najmniej kwocie najniższej emerytury;
  • do 31 marca 2024 r. – obniżenie stawki VAT z 5 proc. do 0 proc. dla żywności oraz 0 proc. dla określonych produktów leczniczych;

.Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zaplanowane jest na 21 grudnia tego roku. Do końca stycznia 2024 r. projekt musi zostać przekazany do podpisu prezydentowi.  R.Ch.