... ...

Strzelania dzienne, a  następnie  nocne  na  poligonie  Sił  Powietrznych w  Ustce potwierdziły efektywne działanie systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu pilotażowego programu Mała Narew, opracowanego przez konsorcjum PGZ-NAREW we współpracy z Agencją Uzbrojenia. System został wyróżniony nagrodą Ministra  Obrony  Narodowej podczas XXXI edycji targów MSPO  w Kielcach.

Konsorcjum PGZ-NAREW utworzono  pod koniec 2014r. w celu produkcji systemu przeciwlotniczego bliskiego zasięgu Narew. W jego skład wchodzi 11 firm: Polska Grupa Zbrojeniowa SA (lider), Huta Stalowa Wola SA, Jelcz Sp. z o.o., Mesko SA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA, PCO SA, PIT-Radwar SA, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia SA, Wojskowe Zakłady Elektroniczne SA i Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA. Wówczas MON w ramach  programu rozwoju sił zbrojnych na lata 2013-2022 planował zakup 11 baterii zestawów bliskiego zasięgu (do 25 km), oparty niemal w całości  na rodzimym  wyposażeniu, oprócz rakiet.  Narew  miał  był sprzęgnięty w  system dowodzenia i kierowania obroną powietrzną w NATO, z wykorzystaniem  sieci OP-Net, fuzji danych z różnych systemów, podejścia do budowy sieciocentrycznych systemów dowodzenia oraz implementacji Link 16, a także  efektów  prowadzonych  od 30 lat prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych systemów dowodzenia w ramach programów i projektów jak Dunaj, Łowcza, Rega, SAMOC czy Pilica.   

7 września 2021 r. konsorcjum PGZ-NAREW podpisało z Agencją Uzbrojenia umowę ramową przewidującą dostawę 23 zestawów rakietowego krótkiego zasięgu (ZROP) Narew. Korektę  do tego  programu wprowadziły  doświadczenia z wojny na  Ukrainie, a zwłaszcza  ocena potencjalnych zagrożeń oraz wykorzystanie różnorodnych środków napadu powietrznego przez Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Wnioski, które wyciągnięto  w resorcie  obrony narodowej oraz w Siłach Zbrojnych RP spowodowały, że konieczne było jak najszybsze  osiągnięcie nowych zdolności w zakresie osłony przeciwlotniczej wojsk i obiektów, realizowanych przez zestawy rakietowe obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu. W rezultacie  pojawiła się  koncepcja pilotażowego programu Narew, z wykorzystaniem m.in. znajdującej się w zasobach Sił Zbrojnych RP zdolnej do przerzutu stacji radiolokacyjnej Soła, pozyskania  - jak wskazał  MON - systemu Land Ceptor/Sky Sabre z pociskiem CAMM (Common Anti-Air Modular Missile) z firmy MBDA UK oraz integracji z pozostałymi komponentami dostarczanymi przez SZ RP. Zaplanowane terminy wdrożenia  tego systemu były bardzo  krótkie.

Zadanie zintegrowania i dostarczenia SZ RP zestawów rakietowych krótkiego zasięgu o  kryptonimie Mała Narew powierzono konsorcjum PGZ-NAREW.   14 kwietnia 2022 r. konsorcjum zawarło z Agencją Uzbrojenia  umowę wykonawczą na dostawę podstawowych elementów dwóch samodzielnych jednostek ogniowych (baterii) przeciwlotniczego zestawu rakietowego krótkiego zasięgu. Wartość zamówienia wyniosła 1,65 mld zł   brutto.  Umowa przewiduje także pozyskanie pakietu szkoleniowego, logistycznego oraz wsparcie wykonawcy w eksploatacji sprzętu

25 kwietnia 2022 r.  PGZ S.A., lider Konsorcjum PGZ NAREW,  podpisał umowę  z MBDA UK  na  dostawy wyrzutni iLauncher oraz pocisków CAMM. Sprzęt dostarczony od poddostawcy zagranicznego został zintegrowany z pojazdami Jelcz, stacją radiolokacyjną Soła oraz systemem łączności i dowodzenia C2 wyprodukowanych w Pit-Radwar S.A. W Małej Narwi wyrzutnie będą strzelać rakietami CAMM o zasięgu 25 km i pułapie  do 10 km w takiej specyfikacji, w jakiej są one dzisiaj na  wyposażeniu armii brytyjskiej. Natomiast w  Narwi  rakietą pierwszego wyboru będzie  CAMM–ER o zwiększonym zasięgu (do 40 km). 

W skład pojedynczej jednostki ogniowej ZROP Mała Narew wchodzą:

  • zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna Soła,
  • kontenerowe stanowisko dowodzenia Zenit-M,
  • 3 wyrzutnie iLauncher(każda zdolna przenosić 8 pocisków CAMM) na podwoziu Jelcz P882.57,
  • 2 pojazdy transportowo-załadowcze na podwoziu Jelcz 442.32,
  • odpowiednia liczba pocisków CAMM, zapewniających wymagane przez Siły Zbrojne RP zdolności operacyjne.

4 października 2022 r. do 18. Pułku Przeciwlotniczym w Zamościu zostały  dostarczone pierwsze wyrzutnie oraz inne komponenty wchodzące w skład jednostki ogniowej Małej Narwi. W czerwcu 2023 r. odbyło się  szkolenie   i strzelanie bojowo-doświadczalne na Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Kilka miesięcy później efektywność  tego  systemu potwierdzono  podczas  nocnego strzelania bojowo-doświadczalnego,  podczas  którego zneutralizowano  pocisk lecący z prędkością 950  km/h. Drugi zestaw przekazano w połowie września 2023 r. do  15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego

Mała Narew jest zupełnie nową jakością dla polskich przeciwlotników ze względu na możliwość rażenia nawet do 8 celów naraz  za pomocą jednego zestawu przeciwlotniczego. Jest to  znacząca zmiana  wobec  znajdujących  się jeszcze na  wyposażeniu systemów S-125 Newa czy 2K12 Kub, które mogą zwalczać tylko jeden cel w danym momencie. Docelowo  Mała Narew wejdzie w skład powstającego większego systemu, czyli Pilicy+. 

zdjęcie: PGZ