... ...

W grudniu 2023 roku weszły w życie nowe przepisy w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czy ta zmiana była potrzebna?

Uprzednie zapisy zasad etyki były dwa razy krótsze i moim zdaniem spełniały swoją funkcję. Nowe zapisy idą z tak zwanym „duchem czasu”. Wprowadzono do treści m.in. takie zagadnienia, jak: „uprzedzenia rasowe, narodowość, wyznanie, płeć, prawa człowieka”.

Jednocześnie zniknęło sformułowanie, że funkcjonariusz „...ma poczucie godności własnej”. To typowe podejście dla zmieniającej się Europy.

Niepokój budzi także wprowadzenie pojęcia „agitacji o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią”. Wcześniej wystarczyła zasada o niemanifestowaniu publicznie poglądów i sympatii politycznych. Wygląda, że jest to bat na zabierających głos "na palarni", czy w internecie w sprawie polityki, Davida-I9, migracji, zmian przepisów.

Podkreślono obowiązki, podległość wobec przełożonych. Zapisy pozwolą, aby w postępowaniach wobec funkcjonariuszy, wykazywać naruszenie w kilku miejscach.

Zauważalna jest pewna luźność redakcji nowych zasad etyki. W starej wersji było np. jasno określone, że czegoś nie wolno, teraz używa się określenia „nie powinien”. M.in. taka luźna interpretacja, pozwoli na żonglowanie ocenami, w zależności od tego, wobec kogo będą „zarzuty”.

Przy tworzeniu nowych zasad etyki współpracowano ze związkiem zawodowym Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy Straży Granicznej, nie zapytano o zdanie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”. Czy o opinię pytano kapelanów, którzy mają w tej dziedzinie wykształcenie i doświadczenie?

Wymieniłem tylko kilka wątpliwości w sprawie nowych zasad. Niech każdy sam porówna. Na końcu jest   link  do dokumentu.

 Seweryn Piasecki ( opzzsg.prv.pl)

Treść zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy  Straży Granicznej

zdjęcie: SG